Toimintaterapian tarpeessa…?

Toimintaterapialla on reilu satavuotinen historia ja Suomessa terapeutteja on koulutettu 1970-luvulta lähtien. Terapiamuoto on tuttu erityisesti lasten kuntoutuksesta, mm. motoriikan, keskittymistaitojen ja tunnetaitojen osalta. Aikuisten toimintaterapiasta tunnetaan ehkä parhaiten aivotapahtumiin liittyvien sairauksien ja oireiden kuntoutus.

Pitkittynyt kuormitustilanne ja toimintakyky

Meillä aikuisilla toimintakykyyn voi tulla muutoksia sairastumisen tai vammautumisen lisäksi erilaisissa kuormitustilanteissa. Voimavarat eivät enää riitä omasta itsestä huolehtimiseen, jos vastuita ja tehtäviä on elämässä yhtä aikaa liian paljon. Pidempi kuormitustilanne voi johtaa fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin, jotka heikentävät toimintakykyä. Oireita ja niiden syy-seuraustekijöitä on hyvä lähteä terapiassa purkamaan pala palalta. Mielekkäiden toimintojen kautta arjen tasapainoa ja hyvää virettä saadaan palautettua.

Mitä terapiassa tapahtuu?

Toimintaterapeuttina olen kiinnostunut asiakkaan arjesta. Siitä, mikä hänelle on merkityksellistä, mistä asioista hän on kiinnostunut, missä hän haluaa olla mukana. Arvot, vahvuudet ja voimavarat ovat lähtökohtia terapialle, samoin asiakkaan omat tavoitteet ja tulevaisuuden suunnitelmat ja toiveet.

Terapiassa voidaan pohtia mm. arjen rutiineja ja toimintatapoja, opetella uusia taitoja ja vahvistaa osallisuutta. Usein käydään läpi unta ja vuorokausirytmiä, ruokarytmiä, levon ja työn suhdetta, omia rajoja, palautumiskeinoja ja harrastuksia. Terapiatapaaminen voi sisältää keskustelua, erilaisia tehtäviä, kokkausta ja kotitöitä, kaupassa käyntiä ja kaikkea muuta arjen toimintaa, joka on asiakkaalle tärkeää ja jossa hän tarvitsee tukea tai ohjausta.

Apua jo jonotusaikana

Toiveenani on saada toimintaterapiaa entistä enemmän ennaltaehkäiseväksi niin, että pystymme auttamaan asiakkaita ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja mutkistuvat. Olethan siis matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos tunnet tarvitsevasi vähänkin apua tai tukea tilanteeseesi juuri nyt. Jos esimerkiksi odotat psykoterapiaan pääsyä tai olet jonossa muuhun palveluun, voit olla yhteydessä ja pohditaan, voinko minä auttaa sinua jonotusaikana.

⭐ Ja jos oma kuormitustilanteesi mietityttää, voit käydä tekemässä Työturvallisuuskeskuksen maksuttoman Kuormitusvaaka-testin: https://kuormitusvaaka.ttk.fi/  (aukeaa uuteen välilehteen)

Mukavaa viikonloppua 💚

 

#hyvässävireessä #vireystila #hyvävire #arjenvireysviesti #arki #hyväarki #merkityksellinennarki #merkityksellinenelämä #omannäköinenelämä #toimintaterapia #toimintakyky #toiminnanohjaus #elämänhallinta #arjenhallinta #ratkaisukeskeinen #etäterapia #psykoterapia #työturvallisuuskeskus #kuormitusvaaka

Saa jakaa:
Skip to content