Vahvuudet

Meillä jokaisella on omat yksilölliset vahvuutemme. Vahvuudet ovat luontaisia kykyjä ja taipumuksia oppia ja ajatella, toimia ja tuntea. Vahvuudet antavat energiaa ja elämäniloa. Vahvuudet liittyvät myös meidän arvoihimme ja motivaatioomme. Pystymme motivoitumaan sisäisesti, kun toimimme arvojemme mukaan, vahvuuksiamme hyödyntäen.

Vahvuuksien tunteminen osa itsetuntemusta

Monet vahvuuksistamme ovat näkyvissä meissä jo lapsena ja ne ohjaavat kiinnostustamme ja toimintaamme jo silloin. Osa vahvuuksistamme voi ”hukkua” tai jäädä syrjään elämän varrella, jos niitä ei välillä pysähdy miettimään. On siis hyvä silloin tällöin pohtia, mitkä omat vahvuudet ovat ja pystyisikö niitä hyödyntämään arjessa laajemmin.

Omien vahvuuksien tunteminen on osa hyvää itsetuntemusta. Vahvuuksia hyödyntämällä ja kehittämällä voi kasvattaa itseluottamusta ja saada onnistumisen kokemuksia. Vahvuuksia hyödyntäen on usein myös tehokkaampi ja tuloksellisempi, ja oppiminen on helpompaa ja nopeampaa.

Vahvuuksien tunnistamisessa on hyvä kiinnittää huomiota niihin tilanteisiin, joissa energia lisääntyy. Mitä silloin on tekemässä? Mikä toiminta motivoi ja lisää tyytyväisyyttä? Missä tilanteessa saavutat ns. flown, jolloin uppoudut toimintaan niin, että ajantaju katoaa tehdessäsi itsellesi merkityksellistä asiaa? Näissä tilanteissa on usein vahvuuksia taustalla.

Ominaisvahvuudet vs. opitut taidot ja tavat

Omia vahvuuksia tunnistaessaan on hyvä erottaa ns. ominaisvahvuudet opituista taidoista, lahjakkuudesta ja käyttäytymismalleista. Ominaisvahvuudet ovat persoonallisia ominaisuuksiamme, joiden käyttäminen saa meidät myönteisiksi ja energisiksi. Opittuja taitoja kehittyy esim. työn myötä, ja lahjakkuus voi liittyä vaikkapa urheiluun, musiikkiin, kuvataiteeseen jne. Opitut käyttäytymismallit ovat puolestaan oppimiamme toimintatapoja, joiden käyttäminen todennäköisesti uuvuttaa, ei energisoi.

Vahvuustyöskentelyssä on hienoa huomata, kun asiakas jää pohtimaan oikeasti energisoivia vahvuuksiaan. Ensimmäisenä vahvuuksista voi nimittäin helposti tulla mieleen, että ”olen ahkera, joustava ja auttavainen” ja hetken pohdittuaan todeta, että näitä piirteitä on ehkä tullutkin käytettyä liikaa, joku lähellä oleva on voinut käyttää niitä piirteitä myös hyväksi, ja lopputuloksena onkin itse uupunut ja kuormittunut, eikä enää osaa pitää kiinni rajoistaan oman hyvinvointinsa tukena. Tämä ”liikakäyttö” voikin kääntää vahvuuksia heikkouden puolelle.

Heikkoudet / kehittämiskohdat

Vahvuuksia pohtiessa ei kannata unohtaa omia heikkouksia tai kehittämiskohtia kokonaan. On hyvä olla tietoinen omista kehittämiskohdistaan, tunnistaa ne ja kehittää niitä. Erityisesti jos kehittämiskohta on sellainen, joka haittaa tai rajoittaa elämää. Kehittämistyötä voi tehdä ominaisvahvuuksien avulla onnistuneesti. Heikkoudet/kehittämiskohdat voivat kehittyä lähes itsestäänkin, kun keskittyy vahvuuksiin ja oma suoritustaso kokonaisuudessaan nousee. Jos tunnet, että omat voimavarasi ovat nyt vähissä, on käänny vahvuuksien ääreen ja hyödynnä niitä. Kun voimasi pikkuhiljaa lisääntyvät, voit halutessasi tarttua kehittämiskohtiinkin pala kerrallaan.

Tunnista vahvuutesi

Vahvuuksiesi tunnistamiseksi on käytössäsi useampia tietolähteitä. Positiiviseen psykologiaan perustuva VIA Character -testi on hyvä keino tunnistaa vahvuuksia. Testi on saatavilla suomeksi, mutta vaatii kirjautumisen sivuille, että saat tuloksesi sähköpostiisi. Testi löytyy osoitteesta https://viacharacter.org/account/register.

Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy Krisse Lipposen, Anneli Litovaaran ja Antero Katajaisen kirjassa ”Voimaa – hyvän elämän polku” (Duodecim, 2016) oleva luettelo vahvuuksien tunnistamisen keinoihin:

 • Lapsuusmuistot: Mitä muistat tehneesi mielelläsi jo lapsena ja nuorena? Mitä niistä jatkat vielä? Vahvuuksilla on usein nuoruudesta tunnistettavat juuret, ja niillä on jonkinlaista pysyvyyttä ihmisen elämässä.
 • Energia: Millaiset tekemiset energisoivat sinua? Millaiset jutut kutsuvat ja innostavat mukaan? Ne voivat olla lähellä jotain vahvuuttasi.
 • Aitous: Millaisissa tekemisissä ”todellinen sinä” pääsee esiin? Niissä toimissa sisäinen vahvuutesi luultavasti tulee näkyviin.
 • Helppous: Millaiset asiat tulevat sinulta kuin luonnostaan? Jutut, jotka syntyvät melkein itsestään, voivat pohjautua vahvuuksiin.
 • Huomio: Mihin kiinnität huomiota luontaisesti? Mihin liittyvät asiat esimerkiksi luet lehdestä tai mitä huomaat vieraassa paikassa kulkiessasi?
 • Nopea oppiminen: Minkä opit vaivattomasti, melkein ensikuulemalta? Nopea oppiminen saattaa olla johtolanka vahvuuteen.
 • Motivaatio: Mitä asioita teet ihan niiden itsensä vuoksi? Vahva sisäinen motivaatio kertoo useimmiten vahvuuksista.
 • Ääni ja eleet: Milloin äänesi, kielenkäyttösi ja eleesi muuttuvat energisiksi ja aktiivisiksi?

Voit myös kokeilla täydentää seuraavia lauseita:

 • ”Nämä asiat sujuvat minulta luonnostaan…”
 • ”Arvostan itsessäni näitä ominaisuuksia…”
 • ”Näillä vahvuuksillani olen auttanut muita…”
 • “Olen aina pitänyt…”
 • “Olen omimmillani…”
”Lainaa”muiden vahvuuksia

Olen usein asiakkaiden kanssa tehnyt vahvuuskeskustelussa pohdintaa myös heidän ihailemistaan ihmisistä. Olen pyytänyt pohtimaan, mitä vahvuuksia asiakas tunnistaa ihailemassaan henkilössä. Pohdinta on usein herättänyt kaihoisia muistoja isovanhemmista, hyviä ajatuksia läheisistä henkilöistä ja ihailevia ajatuksia julkisuuden henkilöistä. Pohdinnan päätteeksi olen kertonut, että usein meillä itsellämme on näitä samoja vahvuuksia. Tämä väite on herättänyt joskus ihmetystä, vastustustakin, mutta kun pysähdymme tarkastelemaan asiaa lisää, suurin osa on huomannut asian todeksi.

Ihailemissamme ihmisissä tunnistamamme vahvuudet ovat kuin ovatkin meillä myös, mutta ovat ehkä vasta ”nupullaan” tai kuopattuina kiireen syövereihin. Rohkaisen sinua kiinnittämään huomion myös näihin mahdollisiin vahvuuksiin, tutkimaan niitä ja antamaan niille mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä, ja auttaa sinua elämään täydemmin.

Onnea vahvuusbongailuun!

Omia ja muiden vahvuuksia kannattaa ”bongailla”, tunnistaa, ja kannustaa sekä itseään että toisia elämään yhä enemmän omia vahvuuksia hyödyntäen. Vahvuuksia voi hyödyntää sekä työssä että vapaa-ajalla, pienessä tai isommassa määrin. Kun hyödynnät vahvuuksiasi, saavutat todennäköisesti tavoitteitasi helpommin, elämänilosi vahvistuu ja mielesi voi hyvin. Vahvuutesi tunnistamalla ja niitä hyödyntämällä elät tasapainoista ja onnellista elämää.

Jos haluat tukea vahvuuspohdintoihin, ota yhteyttä niin jutellaan lisää.

 

Lähteet / lue lisää:

https://www.terve.fi/artikkelit/usko-siihen-mita-janoat

https://ikaopisto.fi/wp-content/uploads/2020/02/Tunne-vahvuutesi_interactive.pdf

https://sannisshining.fi/mita-luonteenvahvuudet-ovat-ja-mista-tunnistat-omasi/

#hyvässävireessä #vireystila #arjenvireysviesti #hyväarki #merkityksellinenarki #merkityksellinenelämä #omannäköinenelämä #itsemyötätunto #vahvuudet #vahvuus #viacharacter #toimintaterapia #toimintakyky #coaching #lifecoaching #valmennus #hyväksymisjaomistautumisterapia #elämänhallinta #arjenhallinta #ratkaisukeskeinen #etäterapia #etäkuntoutus #hyvinvointi #kokonaisvaltainenhyvinvointi #uupumus #kuormitus #tunnetaidot #tunnetunteesi #myötätunto #flow #valitseterapia

Saa jakaa:
Skip to content