What are you really supposed to be doing?

Ratkaisukeskeinen ajattelutapa on myönteinen ja toiveikas, voimavaroja korostava tapa lähestyä arjen ongelmia. Ratkaisukeskeisenä coachina uskon, että meillä itsellämme on ratkaisun avaimet ja tieto siitä, miten haluamme elämämme elää. Syvällä sisimmässämme tiedämme, mikä on meille hyväksi ja mikä tekee meidät onnellisiksi.

”Pitäisi tehdä” vie huomion pois aidosta minästä

Arjessa on usein kuitenkin erilaisia pitäisi-asioita. Sekä läheisiltä, tutuilta ja tuntemattomilta, ja kulttuurisesta ympäristöstämme saamme viestejä siitä, miten on ennen tehty ja miten nyt pitäisi tehdä, että olisimme ”normaaleja” ja kuuluisimme joukkoon.

Voi olla vaikea kuulla omaa ääntään, omia aitoja ajatuksiaan, toiveitaan ja unelmiaan, kun pitäisi-viestit ympäröivät kaikkialta. Tulee tehneeksi valintoja, jotka eivät olekaan omia, eivät ole omien arvojen mukaisia. Valintoja, jotka vievät yhä kauemmas aidosta itsestä. Oma sisäinen ääni hiljenee entisestään, kun vaatimukset ympäristöstä kasvavat ja niihin on vain vastattava, että arjesta selviää.

Vireystila voi kärsiä vaatimuksista

Vaatimusten kasvaessa vireystilakin kärsii ja siirtyy usein ylivireyden puolelle. Yrität suorittaa entistä kovemmin, jolloin keho ei pysty rauhoittumaan edes levon hetkellä. Myös alivireisyys on mahdollista, jos tunnet, että muserrut vaatimusten alle, eikä mikään toiminta oikein enää kannata.

Jos tunnistat nyt pienen jäytävän tunteen, ettet ehkä ole oikealla tiellä ja vireystilassasi on parantamisen varaa, pysähdy rauhassa hetkeksi itsesi äärelle kuulostelemaan, saatko sisäisen äänesi hieman kovemmalle. Mitä sinun olisi itsesi kannalta hyvä nyt tehdä? Mikä toisi aitoa sinua enemmän esiin?

Coachingista apua aidon oman itsen löytämiseen

Jos vaihtoehtoja ei omalla kuulostelulla löydy tai niitä löytyy liikaa, voi coaching-keskusteluista olla sinulle hyötyä. Ne omat ratkaisun avaimet, pienet teot ja muutokset, joiden voimasta syntyy isoja asioita arjessa, pyritään coachingissa saamaan esiin. Pääset kirkastamaan arvosi ja vahvuutesi ja elämään paremmin aitona itsenäsi.

Mitä siis on se, jota sinun oikeasti – aitona, rehellisenä itsenäsi – pitäisi tehdä?

Jos innostut kokeilemaan coachingia, ota yhteyttä 💚

 

#hyvässävireessä #vireystila #hyvävire #arjenvireysviesti #arki #merkityksellinenarki #merkityksellinenelämä #omannäköinenelämä #coaching #lifecoaching #ratkaisukeskeinen #etäterapia #valmennus #hyvinvointi #kokonaisvaltainenhyvinvointi #aitous

Saa jakaa:
Skip to content